Klachtenregeling

De klachtenregeling is enkel van toepassing indien u een overeenkomst hebt met de dagbesteding en hier zorg afneemt.
Het activiteitencentrum valt niet onder een klachtenregeling. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft over het activiteitencentrum, kunt u dit kenbaar maken bij de medewerkers van het activiteitencentrum.

Aldaag is onderdeel van IBWZ. 
Mocht u een klacht hebben over de door ons geleverde zorg. dan kunt u deze bij Klachtenportaal indienen en verder laten onderzoeken.

De uitleg en informatie staan in het klachtenregelement en kunt u hier downloaden door op onderstaande link te klikken

Klachtenregeling IBWZ