Onderstaande betreft aanmelden/deelname Dagbesteding:

Mag ik mij alleen aanmelden als ik al een indicatie heb vanuit WMO of WLZ?
Nee, iedereen kan zich aanmelden. Met of zonder indicatie. Er vindt een intake plaats om te beoordelen of er o.b.v. de persoonlijke situatie een aanvraag ingediend kan worden. Zo ja, dan ondersteunen wij bij het maken van de aanvraag WMO of WLZ.

Ik heb al een indicatie… hoe lang is de wachttijd?
Wij hebben geen wachtlijst. Het streven is dat de Dagbesteding binnen twee weken wordt opgestart.

Hoe wordt de Dagbesteding gefinancierd?
Bij gecontracteerde gemeenten wordt gefinancierd op basis van ZIN
Bij niet-gecontracteerde gemeenten wordt er een PGB (Persoonsgebonden Budget) aangevraagd.
Vanuit de WLZ (Zorgkantoor) wordt vanuit het PGB gefinancierd.

Moet ik zelf PGB-administratie doen?
In principe beheert u uw eigen PGB. Hier komt enige administratie bij kijken. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, kunt u een gewaarborgde hulp inschakelen. Dit is iemand die voor u het PGB beheert. Het kan iemand uit uw sociale omgeving zijn zoals een familielid. Echter kan er ook een professionele gewaarborgde hulp worden ingeschakeld. De gewaarborgde hulp is onafhankelijk van de zorgaanbieder en bewaakt het proces rondom de betalingen en hulpverlening.