Welkom bij Aldaag!

ActiviteitenCentrum & Dagbesteding.

De Dagbesteding heeft als doel: sociale contacten bevorderen met daarbij een zinvolle daginvulling. Gezamenlijk activiteiten ondernemen gericht op (zo lang mogelijk) behouden van vaardigheden.

Wij begeleiden en bieden activiteiten aan op basis van 4 pijlers:

Geheugen – Creativiteit – Beweging – Spelplezier

(Hierover leest u meer in het keuzemenu bij “voorbeelden activiteiten”)

Samen met de deelnemers ontdekken waar behoefte aan is en hierop aansluitend activiteiten ondernemen is een belangrijk onderdeel.

Dagelijkse structuur zorgt voor rust en overzicht. Deelnemers voelen zich thuis en geborgen. Deelnemers voelen zich minder eenzaam, hebben een doel en krijgen structuur. Daarnaast is er bij Aldaag altijd ruimte voor een luisterend oor.

Een Dagdeel Dagbesteding start of eindigt met een lunch.

In het keuzemenu meer informatie over het ActiviteitenCentrum voor de wijk.


*Aldaag is onderdeel van IBWZ

DISCLAIMER: Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.